Q&A

Yleistä

Mistä tässä oikein on kyse?

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuotorikoksen uhreja ovat kymmenet tuhannet suomalaiset, joiden henkilö- ja potilaskertomukset on varastettu. Uhreja kiristetään uhkaamalla levittää potilaskertomuksia verkkoon sekä uhrien työnantajille. Haluamme luoda liikkeen, joka tukee rikosten uhreja ja auttaa normalisoimaan mielen huoltoon, mielenterveyteen ja terapiaan liittyviä palveluita.

Vastaiskun tavoitteena on häiritä rikollisten toimintaa, esimerkiksi häiritsemällä datan jakoa verkossa. Seuraamme tilannetta ja tarkoituksemme on parhaalla mahdollisella tavalla haitata kiristäjää tai jokaista joka syyllistyy rikokseen eli näiden varastettujen tietojen jakamiseen. Viranomaisten ja tietoturva-ammattilaisten kesken varmistamme, että tämän toteuttaminen onnistuu rikostutkintaa tai ihmisten tietoturvaa vaarantamatta.

Tätä työtä teemme yhdessä viranomaisten ja tietoturva-ammattilaisten kanssa. Mikäli koet, että sinulla olisi tähän jotain annettavaa, otatko yhteyttä vastaisku@terapiassatavataan.fi

Terapiassa tavataan voisi olla asia, joka huikataan kohtaamisen päätteeksi. Tavoitteena on normalisoida keskustelu mielen hyvinvoinnista antamalla ihmisille mahdollisuus jakaa omia kokemuksiaan niin terapiasta kuin siihen johtaneista syistä. Kutsumme mukaan niin tunnettuja kuin tavallisiakin ihmisiä. Ihmisten terveystiedot ovat aina yksityisiä emmekä kehota ketään jakamaan toisen tietoja. Sen sijaan siitä, että joku jakaa omia kokemuksiaan mielen huollosta, mielenterveyden vahvistamisesta tai terapiasta voi olla vertaistukihyötyä ja siihen tähtäämme.

Haluamme tähän mukaan myös työnantajat. Osallistumalla tähän liikkeeseen työnantaja kertoo työntekijöileen, että on fiksua, että käydään hoitamassa mieltä. Ja on muuten ihan ok terapiassa käsitellä myös kielteisiä tunteita työnantajaa kohtaan.

Tätä työtä teemme yhdessä mielenterveysammattilaisten kanssa. Mikäli koet, että sinulla olisi tähän jotain annettavaa, otatko yhteyttä vastaisku@terapiassatavataan.fi.

Ei. Tämä on nopeasti käyntiin polkaistu liike, joka mahdollistaa vastaiskun, vertaistuen ja mielenterveyteen liittyvän keskustelun normalisoinnin.

Kuka tahansa, joka haluaa osallistua. Pyrimme luomaan mahdollisuuden kaikille joko sosiaalisen median, jakamisen tai vertaistuen kautta osallistua. Tähän mennessä mukaan lähteneitä ovat mm. Mielenterveyspooli, muuta järjestökenttää, kaksi tutkimusorganisaatiota, organisaatiopsykologian ammattilaisia ja muita mielen hyvinvointiin tähtääviä kampanjaorganisaatioita.

Tämän liikkeelle polkaisevissa voimissa on teknologiaan ja viestitään erikoistuneet yritykset, johtuen kahdesta syystä. Molemmissa yrityksissä on myös tietovuodon uhreja ja toisaalta tämä on tarpeellinen teknologian ja ihmiskommunikaation liitto. Teknologia voi osaltaan myös ratkaista niitä ongelmia, joita teknologia mahdollistaa ja toisaalta mielenterveyteen liittyy paljon ihmiskommunikointia, joka muodostaa ympärillä olevan ilmapiirin.

Tällä liikkeellä ei ole kaupallista tarkoitusta. Vincit Oyj:llä ja Ellun Kanoilla ei ole tässä taloudellisia intressejä. Molemmat yritykset, kuten moni muu mukaan lähtenyt yritys, lahjoittavat tälle liikkeelle työnsä.

Kyllä. Oikea tapa on vahvistaa luottamusta siihen, että työnantajan näkökulmasta mielen hoitaminen on aina fiksu asia, siihen ei liity stigmaa eikä sitä tarvitse hävetä tai siitä kertomista pelätä. Tiedämme, että moni tietovuodon uhreista myös pelkää, että työnantaja saa kiristäjältä tietoa terapiakeskustelujen yksityiskohdista. Olisi hyvä, että työnantaja myös muistuttaa, että terapiassa on myös sallittua ja hyväksyttyä käsitellä kielteisiä tunteita suhteessa työnantajaansa. Jos edustamasi yritys haluaa olla luomassa tätä ilmapiiriä, ole yhteydessä vastaisku@terapiassatavataan.fi.

Yritykset voivat toki osana yhteiskuntavastuuta myös erikseen (ei tämän liikeen kautta) osallistua mielenterveysjärjestöjen tukemiseen.

Kyllä. Oikea tapa on vahvistaa luottamusta siihen, mielen hoitaminen on aina fiksu asia, siihen ei liity stigmaa eikä sitä tarvitse hävetä tai siitä kertomista pelätä. Jos edustamasi taho haluaa olla mukana vahvistamassa mielenhuoltomyönteistä Suomea, ole yhteydessä vastaisku@terapiassatavataan.fi.

Tämä liike polkaistiin käyntiin nopeasti, sillä saamamme yhteydenotot olivat niin runsaita. Kiristyksen ollessa monella uhrilla päällimmäisenä mielessä, tempauduimme hieman sotaisaan retoriikkaan halutessamme korostaa, että uhrit eivät ole pelkkiä uhreja vaan myös toimintakykyisiä ja -voimaisia tekijöitä.

Terapiassa tavataan

Emme jaa verkkoon potilaskertomuksia. Kutsumme kaikki mukaan keskustelemaan mielenterveydestä häsällä #terapiassatavataan. Voit jakaa esimerkiksi sinun tarinasi terapiasta tai sen tarpeesta ja tehdä näkyväksi, että meitä on monta, jotka seisomme rikoksen uhrien rinnalla. Terapiatarina ei ole potilaskertomus ja sen muoto on täysin vapaa. Muista kuitenkin, että terapiatarina ei ole paikka jakaa luottamuksellista tietoa sinusta itsestäsi tai toisista.

Kannustamme ihmisiä näyttämään, kuinka tavallisesta ja yleisestä asiasta terapiassa käymisestä on kyse. Voit kertoa kokemuksiasi terapiasta, miten se on sinua auttanut, sen saatavuudesta tai mielen huollosta ylipäätään. Kannustamme kertomaan omia tarinoita ja näkemyksiä, siinä muodossa kuin itse siihen on valmis. Nämä tarinat eivät ole paikka jakaa ihmisen omia tai muiden luottamuksellisia tietoja.

Teemme tiivistä yhteistyötä tietoturva-ammattilaisten kanssa. Emme kannusta tässä yhteydessä jakamaan sellaista tietoa, jota ihminen ei halua julkisuuteen. Tähän liikkeeseen osallistumisessa on syytä käyttää samaa harkintaa kuin muussakin sosiaalisen median kommunikaatiossa, jossa ihminen jakaa omia tietojaan. Tarinoissa ei ole imitoitu potilaskertomuksia. Toisin kuin kiristäjä väittää, meillä on syytä olettaa, että potilaskertomuksia ei ole mihinkään litteroitu vaan ne ovat muodoltaan hyvin erilaisia kuin tässä kerrotut omakohtaiset kertomukset.

Käynnistynyt liike ei ole pelkkä viestinnällinen kampanja. Liikkeessä on kaksi osaa: Vastaisku, jossa pyrimme teknologian keinoin häiritsemään rikollisia, ja Terapiassa tavataan, jossa pyrimme luomaan mielenterveysmyönteisempää ilmapiiriä ja yhteiskuntaa. Tähän työhön kutsumme kaikki mukaan.

Vastaisku

Seuraamme tarkasti Vastaamon potilastietojen mahdollista leviämistä Tor-verkossa. Koska tavoitteenamme on häiritä rikollisia, adaptoidumme heidän toimintaansa. Koska kyse on aidosta tavoitteesta vaikeuttaa rikollisten toimintaa, emme aio jakaa kaikkia keinojamme julkisuuteen.

Konsultoimme tässä koko ajan viranomaisia. Emme millään muotoa halua olla vaikeuttamassa rikostutkintaa ja sitä, että kiristäjä saadaan vastuuseen. Vastaiskussa ei myöskään synnytetä ihmisten yksityisyyteen liittyviä ongelmia.

Kuten sanottu, emme jaa keinovalikoimaamme julkisesti. Olemme jatkuvassa keskusteluyhteydessä viranomaisten ja tietoturva-ammattilaisten kanssa. Tämä mainittun riski on kuitenkin tiedossa ja vältettävissä. Vaaraa siitä, että jonkun oikea henkilöturvatunnus esiintyisi meidän toimestamme missään ei ole.

Sivuillamme esiintyy vain kertomuksia, jotka henkilö on itse halunnut jakaa. Emme kannusta mainitsemaan muiden ihmisten luottamuksellisia asioita. Yksityisyyden kunnioittaminen on tärkeää, mutta samalla on tärkeää, että Suomessa voidaan puhua avoimesti mieleen liittyvistä haasteista ja niiden ratkaisemisesta.

Konsultoimme tässä koko ajan viranomaisia. Emme millään muotoa halua olla vaikeuttamassa rikostutkintaa ja sitä, että kiristäjä saadaan vastuuseen. Seuraamme koko ajan mitä tulee tapahtumaan (eli miten kiristäjä toimii) ja pyrimme tehokkaimmalla mahdollisella tavalla vesittämään niitä suunnitelmia. Kuten tietojemme mukaan moni muukin.

Tämä on sama ongelma kuin kaikessa sosiaalisessa mediassa. Korostamme kuitenkin, että emme kannusta jakamaan potilaskertomuksia sellaisenaan (sis. henkilötietoja ja mahdollisesti muiden yksityisyyteen liittyvää dataa), vaan terapiatarinoita, eli kokemuksia ja näkemyksiä terapiasta sekä mielen huollosta ylipäätään.

Sehän on tavallaan vastaiskun osatarkoituskin. Kun kyse on nimenomaan ihmisten yksityisistä ja varastetuista terveystiedoista tekaistujen potilaskertomusten tavoitteenahan voi ollakin se, että me emme enää tiedä mikä on oikea ja mikä on väärä ja sitä kautta suojella uhrien yksityisyyttä.

Koska kyse on aidosta tavoitteesta vaikeuttaa rikollisten toimintaa, emme kuitenkaan jaa keinojamme julkisuuteen.

Mielen sairaudet ja tämä liike

Tämä liike ei missään nimessä poissulje vakavia mielen sairauksia, vaan pyrkii yhtälailla poistamaan stigmaa myös niiden ympäriltä. Liikkeessä uskotaan mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja mielenterveyden edistämiseen.

Tämän liikkeen tavoitteena on luoda yhteiskuntaa, jossa mielenterveyden ja mieltä koskevien sairauksien hoitaminen on normaalia, arkista ja fiksua. Toivomme, että liike puhuttelee monia. Liike syntyy siihen osallistuvien ihmisten ehdoilla, ja kaikki kriittinen palaute on äärimmäisen arvokasta.

Toiveenamme on, että ihmiset, jotka kertovat omista haasteistaan, olivat sitten hyvässä asemassa tai eivät, voisivat antaa vertaishyötyä siksi, että näitä asioita ei tarvitse peitellä ja että kaikilla meillä on elämässä haasteellisia tilanteita. Tarkoituksemme ei ole millään lailla rienata ketään, jolla on mielen terveyteen liittyviä haasteita, ongelmia tai sairaus. Päinvastoin.

Terapiassa käyminen on aina fiksu teko, riippumatta siitä millaisia asioita siinä käsittelee. Se on keino hakea apua. Ja avun hakemista ei pidä koskaan hävetä. Haluamme tehdä selväksi, että terapiaistuntojen yksityisyyden murtamisella ei voi eikä pidä yrittää musertaa ihmisiä, oli syy terapiaan mikä tahansa. Muiden ihmisten kertomukset voivat auttaa tuttuudellaan, mutta selvää on, että kaikkea yksityisyyttä ei ole samanlaista jakaa. Pidetään siis edelleen yhdessä yksityinen yksityisenä, mutta vahvistetaan samalla mielen asioista puhumisen kulttuuria.

Olemme tästä tietoisia ja uskomme, että mitä mielenterveysystävällisempi yhteiskunta on, sitä enemmän se myös resurssoi mielenterveystyötä.

Terapialla viitataan muun muassa psykoterapiaan, lyhytterapiaan ja muihin psykososiaalisiin hoitoihin.

Uhrit ja apu

Useat eri tahot tarjoavat apua tietomurron kohteeksi joutuneille. Täältä löydät Valtioneuvoston listauksen keskeisimmistä. Tärkeää on tehdä tapauksesta rikosilmoitus Poliisille.

Muista myös kriisipuhelimet:

  • Mieli ry:n valtakunnallinen kriisipuhelin: 09 2525 0111 (vuorokauden ympäri)
  • Kirkon palveleva puhelin: 0400 22 11 90 (joka päivä kello 18–24)
  • Rikosuhripäivystys: 116 006 (arkisin kello 9–20)
  • tietovuotoapu.fi